Belasting en wetgeving

Even wat meer over de fiscale aspecten van je donatie of schenking aan Poppy’s.

Bedrijven

Onder bepaalde voorwaarden kan een bedrijf de giften aan Poppy’s aftrekken van de omzetbelasting.

Particulieren

  • Giften en periodieke schenkingenSchenkingen aan goede doelen zijn boven een bepaalde drempel fiscaal aftrekbaar. Als je je gift notarieel laat vastleggen in een schenkingsakte, wordt deze volledig aftrekbaar. Je krijgt dus altijd een deel van je gift terug van de belastingdienst!
  • NalatenschapHeb je de wens om geld na te laten aan het Inloophuis, dan moet je dit vastleggen in een testament. In je testament vermeld je wat er met jouw bezittingen moet gebeuren als je overleden bent. Je kunt zelf bepalen wie je erfgenaam is. Dat kunnen één of meerdere personen zijn, maar ook een goed doel. Je kunt dus Inloophuis Poppy’s als (mede) erfgenaam benoemen.
  • Legaat Als je een bepaald bedrag in geld, een huis, een stuk land of een waardevol schilderij uit je erfenis wilt nalaten, heet dat een ‘legaat’. Poppy’s hoeft als goed doel geen successierecht te betalen.

Klik hier voor meer informatie.