Bestuur

Het bestuur van Inloophuis Poppy’s maakt het beleid van de Stichting. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en het toezicht op de uitvoering.

Het bestuur van de Stichting stelt een strategie en een beleidsplan op. De leden komen regelmatig bij elkaar om beleidszaken te bespreken. Te monitoren hoe lopende zaken gaan. En nieuwe ideeën op de agenda te zetten.

Rene van Ommeren

Rene van Ommeren

Voorzitter

‘Mensen verbinden en zo met elkaar iets maatschappelijk zinvols creëren is mijn drijfveer’

Margreet Kersten

Margreet Kersten

Activiteiten

‘Vanuit mijn hart, de drive om voor iedereen die geraakt is door kanker een warme plek te bieden!’

Mattie Broekmans

Mattie Broekmans

Financiën

‘Ik zet me graag in voor Inloophuis Poppy’s, omdat ik daarmee een steentje kan bijdragen aan het welzijn van mijn medemensen.

Ad Jongmans

Ad Jongmans

Facilitair

‘Een plek realiseren waar mensen in een moeilijke periode in hun leven een beschutte plek hebben’

Annette Gilijamse

Annette Gilijamse

Secretaris

Begrip, warmte en ruimte voor een lach en een traan voor iedereen die geraakt is door kanker’