In Nederland zijn er 81 inloophuizen voor mensen die geraakt zijn door kanker. Die inloophuizen bieden de psychosociale nazorg waar de ziekenhuizen geen tijd voor hebben.

Het overkoepelend orgaan voor die 81 inloophuizen is het IPSO. En die “brancheorganisatie” heeft besloten de naamgeving van de verschillende inloophuizen gelijk te trekken. Dat wil zeggen dat de heel specifieke eigen naam blijft bestaan en dat “inloophuis voor mensen die geraakt zijn door kanker” wordt vervangen door “centrum voor leven met en na kanker”. Omdat dat meer bij deze tijd en bij de doelstellingen past.

Het is dus voortaan “Poppy’s, centrum voor leven met en na kanker”!

Omdat zo’n naamswijziging heel veel gevolgen heeft, zul je de nieuwe naam nog niet overal aantreffen. De mensen van Poppy’s zullen de nieuwe naam in de komende maanden overal doorvoeren. Denk daarbij aan reclamemateriaal, briefpapier, website-naam, e-mailadressen, etc., etc.