Verantwoording

ANBI

Stichting Inloophuis Poppy’s is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling. Als ANBI is Poppy’s vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen, mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Jouw gift aan Poppy’s is dus voor jou aftrekbaar voor de belasting. We zijn een transparante organisatie en leggen graag verantwoording af.Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Inloophuis Poppy’s is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Naam: Stichting Inloophuis Poppy's
RSIN: 8541.62.422
Mathildastraat 69, 4901 HC Oosterhout
Telefoon:  06 - 81 30 97 70
info@inloophuispoppys.nl
www.inloophuispoppys.nl

Kamer van Koophandel: 61008273

Doelstelling

Het informeren en het bieden van basis psychosociale ondersteuning door ter zake kundige vrijwilligers, vanuit een accommodatie met een huiselijke sfeer in de gemeente Oosterhout aan mensen die met kanker te maken hebben  of hebben gehad.

Bestuurssamenstelling;

  • Voorzitter: René van Ommeren
  • Secretaris: Vacature
  • Lid: Mattie Broekmans: Financiën
  • Lid: Ad Jongmans: Facilitair
  • Lid: Margreet Kersten-Boonstra: Activiteiten


Beloningsbeleid: 
De bestuursleden ontvangen geen beloning of vacatiegelden.

De stichting heeft één medewerker in dienst: de coördinator van het inloophuis. Alle andere werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers op basis van vrijwilligerscontracten. Hiervoor gelden geen financiële beloningen.

Beleidsplan

U kunt ons beleidsplan downloaden via de volgende link: Beleidsplan

Jaarverslag

Ons jaarverslag 2017-2018 vindt u hier.

Financiële verantwoording

Hier kunt u onze financiële verslagen raadplegen.

Financieel verslag 2017

Financieel verslag 2018