Het Amphia-ziekenhuis, afdeling Oncologie, organiseert dit jaar 4 keer een voorlichtingsbijeenkomst over “werken met of na kanker”, en wel op 1 februari, 10 mei, 14 september en 1 november, steeds van 19.30 tot 20.20 uur, op de locatie Molengracht in Breda.

Wanneer je de diagnose kanker krijgt, komt er veel op je af. Werk is dan vaak niet de eerste zorg. Toch is het belangrijk na te denken over welke gevolgen je ziekte kan hebben voor je werk. In gesprek gaan met de werkgever en contact onderhouden met collega’s zijn acties die kunnen helpen.

Als je lange tijd afwezig bent van je werk, krijg je te maken met allerlei regelingen. Op het internet is daar veel over te vinden, maar de voorlichtingsbijeenkomst van Amphia brengt zeker helderheid. Bovendien kun je daar je vragen stellen.

Lees er alles over op: https://www.amphia.nl/folders/oncologie-werken-met-of-na-kanker

Meld je aan via de agenda van Amphia.