Hier is het activiteitenrooster van februari 2020. De activiteitenkalender op deze website is al aangevuld met deze informatie.